CIFAS | Bulkgoedkeuren met toevoegen van parameterwaarden

Bulkgoedkeuren met toevoegen van parameterwaarden

Bij het afdrukken of mailen moeten verkoopfacturen worden voorzien van een factuurdatum. Ook moet voor de verkoopboeking een boekingsperiode worden toegekend.

Bij WerkstroomTransacties is het afdrukken van verkoopfacturen één goedkeurstap in de werkstroom van het factureringsproces. Bij deze laatste stap in het proces wordt een factuurdatum toegekend, een PDF- en/of XML-factuurbestand aangemaakt en vervolgens gemaild. Aansluitend wordt door middel van webservices een verkoopboeking in de boekhouding aangemaakt. Om niet elke factuur te hoeven openen om een factuurdatum toe te voegen is de standaard functionaliteit van het Bulkgoedkeuren uitgebreid met de mogelijkheid om specifieke veldwaarden in bulk toe te kennen.