CIFAS | CIFAS: het cement tussen Financials en Synergy

CIFAS: het cement tussen Financials en Synergy

Met standaard add-ons op zowel Exact Financials als Exact Synergy heeft CIFAS de afgelopen jaren en passant ook beide systemen steeds beter op mekaar afgestemd.

Geen houtje-touwtje-event-manager-trigger-trucs en onnodige import-export van gegevens. Ondoeltreffende complexiteit en redundantie worden zoveel mogelijk vermeden. De uitwisselingsmogelijkheden zijn nu verder uitgebreid met webservices: gevalideerd tweerichtingsverkeer. Een en ander vertaalt zich in de volgende praktische functionaliteit:
– Factureren en herinneren in Exact Financials waarbij de PDF-bestanden, eventueel met bijlagen, direct worden gearchiveeerd in Synergy.
– Documentkoppelingen in Exact Financials met rechtstreekse verbinding naar Synergy-documenten, verzoeken en transacties.
– Synergy Werkstroomtransacties zoals bijvoorbeeld budgettransacties, verkoopfacturen, inkoopboekingen, correctieboekingen en betaaltransacties waarbij rechtstreeks wordt gelezen uit, en geschreven naar Financials. Voor actuele en gevalideerde gegevensuitwisseling.
Exact Financials en Synergy, CIFAS is het cement voor een beter rendement.